ÇÖZÜMLERİMİZ
ÇÖZÜMLERİMİZ

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970′lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından gelişme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Bir elektrik akımının oluşabilmesi için iletken bir tel üzerinde elektronların hareket etmesi gerekmektedir. Güneş pillerinde kullanılan yarıiletken maddeler güneş ışığına duyarlıdır. Işık bu malzemelerin üzerine düştüğünde ışıktaki enerji eksi yüklü elektronların hareket etmesini sağlar.pv algortihm

Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 30 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneşhücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt’tan MEGA Watt’lara kadar sistem oluşturulur.

Fotovoltaik sistemler yüksek güçte satral boyutunda sistemler şeklinde olabileceği gibi daha çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü kullanım şeklindedir. Küçük güçlü kullanımlarda kısmi veya tamamen elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik iki çeşit uygulama vardır.

resim 4

Örneğin bir konutun elektrik gereksinimi kısmi olarak karşılanıcaksa; üretilen enerji elektrik şebekesine verilir, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilenDC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebekeye uyumlu olması yeterlidir. Bir binanın tüm elektrik ihtiyacını karşılamak içinse, gündüz üretilen elektrik hem tüketilir hem de fazla elektrik akülerde depolanır. Geceleri akülerden ihtiyaç olunan elektrik sağlanır. Tamamen elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik sistemler,ek sarf materyalleri ve daha güçlü sistemler gerektirdiğinden kısmi sisteme göre kurulum maliyeti daha pahalıdır.

Fotovoltaik (PV) enerji sistemleri güneş ışığını elektriğe dönüştürür. Piyasada yaygın olarak satılan fotovoltaik (PV) paneller güneş enerjisinin yaklaşık %15‘ini elektriği dönüştürebilmektedir. Sürdürülen çeşitli araştırmalarla %30-%40 verimlilikle güneş enerjisini elektriğe dönüştürebilen sistemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. 1 m2‘lik ve %15 verimli çalışan bir güneş PV paneli, yaz günlerinde, açık havalarda yaklaşık 1 kwh elektrik üretir.

Resim 3a

Fotovoltaik modüller uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir fotovoltaik sistemi oluştururlar. Bu sistemler, geçmiş zamanlarda sadece yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırken, artık şebeke bağlantısı olan yerleşim yerlerinde de şebeke bağlantılı olarak evlerin çatılarına ve büyük ölçekli santral uygulamalarında da kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bunun dışında dizel jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak kullanılmaları da mümkündür.

Fotovoltaik sistemden en fazla verimi alabilmek için güneye bakacak şekilde ve yatayda 30 derece açıyla monte edilmelidir. Yazları fazla güneşten daha iyi istifade etmek içinse yatayda 18 derece açıyla monte edilebilir. Bazı durumlarda bu açıları elde etmek mümkün olmayabilir ancak PV sistemi yine de az bir kayıpla yeterli elektriği üretecektir.

resim7

Örnek olarak, 1 kW’lık bir fotovoltaik sistem kurduğumuzu düşünelim. Bu sistem tam güneş aldığında saatte 1kW (1kWh) elektrik üretecek demektir. Ancak yıl boyunca sistemin direkt güneşlenme oranı değişmektedir. Kışın daha az güneş olur, ayrıca bulutlu günler de olur; bu nedenle Türkiye’de ortalama günde 6 saat güneş gördüğünü varsayabiliriz (güney illerimizde bu değer daha yüksek olur).

gunes enerji maliyeti

1 kW /saat x 6 saat /gün x 365 gün = 2190 kW / yılda

Ancak tüm sistemde kablo kayıpları, akü kayıpları, inverter kayıpları gibi bazı kayıplar olur. Bu kayıpları da ortalama %10 olarak alırsak,

2190 kW / yılda x %90 = 1971 kW / yılda üretir.

Elektrik faturanız üzerinde aylık toplam sarfiyat ve günlük ortalama sarfiyatınız gösterilir. Ortalama günde 10 kW harcıyorsanız, 365 günde 3650 kW sarfiyatınız vardır.

Bu durumda, 1 kW‘lık PV sistemi, toplam elektrik sarfiyatınızın %54 kadarını karşılayacaktır.

Copyright © 2004 - 2024  Erbab Elektrik Elektronik İnşaat Taahhüt Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti.
Kemal Reis Caddesi No: 19/1 35410 Gaziemir İzmir | Tel: +90 232 251 9212